Hướng dẫn Tạo Profile và Chỉnh sửa Profile cho: Chuyển giới nữ “Bình dị Việt Nam”

Hướng dẫn

Xin chào, như đã đề cập tại phần Thông báo là Ngân đã phát triển xong phần Profile cá nhân giành cho Các bạn Chuyển giới nữ (Xem lại thông báo). Trang Profile mang tên: Chuyển giới nữ “Bình dị Việt Nam”. Do đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trang Profile này nhé! […]

Đọc bài này