Cách ghi Số điện thoại đúng Chuẩn đúng Cấu trúc Chuyên môn Viễn thông Nguồn: https://ktmv.phankimngan.com/co

Cách ghi Số điện thoại đúng Chuẩn đúng Cấu trúc Chuyên môn Viễn thông

Công nghệ số
Chia sẻ bài này?

Ða số người Việt hiện nay ghi số điện thoại không đúng cho dù là người có học vị hay người thường, người có chuyên môn ngành viễn thông hay không. Ghi sai số điện thoại nhẹ thì có thể chỉ đơn thuần cho thấy sự hiểu biết kém về viễn thông của công dân hay công ty có khi lại là công ty viễn thông hay công ty viễn thông độc quyền nhà.

Cách ghi Số điện thoại đúng Chuẩn đúng Cấu trúc Chuyên môn Viễn thông Nguồn: https://ktmv.phankimngan.com/co

Trên thế giới mỗi nước đều có một tập quán ghi số điện thoại riêng. Hãng Microsoft có nêu ra hẳn một quy tắc ghi số điện thoại. Tuy nhiên quy tắc này có một vài điểm không phù hợp với tập quán của người Việt. Bài viết này không có tham vọng đưa ra một quy tắc cho cách ghi số điện thoại tại Việt Nam mà chỉ muốn phân tích những sai sót không đáng mà người Việt thường mắc phải.

Cấu trúc số theo mạng – Số theo mạng: gồm mã quốc gia CC, mã nhận dạng mạng IC và mã thuê bao

Về cấu trúc số điện thoại quốc tế theo khuyến nghị E.164 của ITU-T bao gồm: mã quốc gia, mã vùng, số máy điện thoạiSố máy điện thoại gồm có mã trung kế và số thuê bao. Số thuê bao là 4 chữ số cuối cùng của số máy điện thoại. Như vậy là với số máy điện thoại có 6 chữ số thì mã trung kế là 2 chữ số đầu, với số máy điện thoại có 7 chữ số thì mã trung kế là 3 chữ số đầu, với số máy điện thoại có 8 chữ số thì mã trung kế là 4 chữ số đầu.

* Gợi ý:  B2B Là Gì? Các Loại Mô Hình Kinh Doanh B2B

Ví dụ 1: Số máy điện thoại ghi trên danh thiếp một “Trưởng Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ” của Công ty Ðiện thoại Ðông thành phố:

ÐT: (84-8 ) 8662924 (1)

Fax: (84-8 ) 8662900 (2)

ÐTDÐ: (84 ) 0913952929 (3)

Sai sót thứ nhất của loạt số điện thoại này là trong 3 số điện thoại đầu tiên 7 chữ số của phần nội hạt ghi dính chùm nhau thể hiện sự thiếu hiểu biết về cấu trúc số máy điện thoại và làm cho người đọc khó nhớ. Công bằng mà nói người ghi số điện thoại này do không biết cấu trúc số máy nên ghi dính chùm còn hơn là ghi cách ra một cách tuỳ tiện.

Tuy nhiên sai sót này không phải là sai sót về mặt kỹ thuật. Số điện thoại di động ở đây mới thật sự là một sai sót kỹ thuật xứng đáng nhận điểm 0.

(1) – Một người ở nước ngoài quay chuỗi số 8488662924 sau mã truy xuất quốc tế của họ thì nếu không bận bạn sẽ nhận được cuộc gọi.

(3) – Song, với số điện thoại thứ ba thì người nước ngoài này quay chuỗi số 840913952929 sau mã truy xuất quốc tế của họ chắc chắn sẽ nhận được thông báo là số máy này không có thực. Chẳng ai có đủ tài giỏi để quay được số máy này bằng chuỗi chữ số như vậy. Sai sót rõ ràng ở đây là dư chữ số 0. Cần nói rõ rằng chữ số 0 này dùng để thêm vào trước mã vùng, mã mạng khi quay một số máy không cùng một vùng hay một mạng trong mạng điện thoại quốc gia. Nếu quay số ra nước ngoài thì thêm vào hai chữ số 0 trước mã quốc gia của số máy cần gọi.

* Gợi ý:  Chiến dịch truyền thông Sao Phải Đợi?

Theo hãng Microsoft thì nên ghi là:

ÐT: (84) (8) 866-2924

Fax: (84) (8) 866-2900

ÐTDÐ: (84) (91) 395-2929

Ví dụ 2: Số máy điện thoại ghi trên danh thiếp một “Phó Giám Ðốc” của Xí nghiệp Vật liệu Viễn thông của SACOM:

ÐT: (08)8392843 (1)

DÐ: 0913.903318 (2)

(1) – Với số điện thoại cố định ở trên sai sót thứ nhất là dư chữ số 0 trước mã vùng thành phố Hồ Chí Minh. Chữ số 0 này người quay số ở ngoài mạng nội hạt của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự thêm vào mà không cần nhắc nhở. Sai sót thứ hai là 7 chữ số dính chùm như đã phân tích ở trên.

(2) – Với số điện thoại thứ hai thì vẫn là sai sót cũ với chữ số 0 nhưng 091 lại không được đặt trong dấu ngoặc như (08) của số điện thoại thứ nhất (tính không nhất quán trong cách ghi số điện thoại của người này). Một sai sót đáng tiếc nữa là số điện thoại thứ hai được phân cách thành hai nhóm 0913 và 903318 bởi dấu chấm. (Cần nói rõ rằng 91 là mã mạng của mạng điện thoại di động Vinaphone, 390 là mã trung kế và 3318 là số thuê bao).

Như vậy theo hãng Microsoft thì nên ghi lại 2 số điện thoại này thành:

ÐT: (84) (8) 839-2843

DÐ: (84) (91) 390-3318

Ví dụ 3: Hai thạc sỹ ở khoa Ðiện tử II thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi làm danh thiếp với số điện thoại như sau:

* Gợi ý:  Danh sách mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành hiệu lực 2017

ÐT cơ quan: 08 7305317 (1)

ÐT nhà: 0808475667 (2)

(1) – Với số điện thoại thứ nhất thì sai sót cũng đã nêu là dư chữ số 0 và không phân cách 730 và 5317. Với số điện thoại thứ hai thì không ai đủ tài giỏi để gọi đúng số máy này vì sự lạm dụng một chữ số 0.

Như vậy theo hãng Microsoft thì nên ghi lại 2 số điện thoại này thành:

ÐT cơ quan: (84) (8) 730-5317

ÐT nhà: (84) (8) 847-5667

Ví dụ 4: “Trung tâm Tin học Ðại học Sư phạm” ghi trên quản cáo chiêu sinh số điện thoại là:

8.392.549 – 8.300.609 (1&2)

(1&2) – Ở đây sai sót là do phân cách các nhóm chữ số theo cảm tính.

Theo hãng Microsoft thì nên ghi lại 2 số điện thoại này thành:

839-2549, 830-0609

Ví dụ 5: Tham khảo cách ghi số điện thoại một số người ngoại quốc:

  • Ray Chandra (Telstra): +61 2 284 4682
  • Lily Chung (Cable & Wireless): (852) 2888 7401
  • Donald R. Woodwell (Royalties): 919-870-8855
  • Omar Charles (Scorpion Holding): (662) 261-9699
  • Young-Sam Kim (Hyundai): (82-31)725-5746
  • Inumaru Fumio (NTT): +81 422 59 2658
  • Nguyễn Mộng: (84) 96 196 8868
  • Hữu Nam: +84 128 752 0731

Theo Phan Kim Ngân biên soạn và tham khảo tổng hợp các website viễn thông

Chia sẻ bài này?