Thứ Ba, 30 Tháng Năm, 2023
PHAN KIM NGÂN BLOGGER - www.PhanKimNgan.Com

ChuyenGioiNu.com.vn

Biểu mẫu liên hệ
Khu vực

Team 1: Biên Hòa, Đồng Nai
Team 2: Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Team 3: Dĩ An, Bình Dương
Team 4: TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Transgender Girl

Điện thoại: 028 6650 2326
Email: ToiLaTransGirl@gmail.com
Link:
https://chuyengioinu.com.vn
https://chuyengioinu.com
https://chuyengioinu.vn

Thời gian

Online: 24/7 – Mạng xã hội
Offline: Giờ hành chính – Website & Khu vực

Khu vực

Team 1: Biên Hòa, Đồng Nai
Team 2: Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Team 3: Dĩ An, Bình Dương
Team 4: TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Website PKN

Điện thoại: 028 6650 2326
Email: Msngan.Website@gmail.com
Link:
https://phankimngan.com/
https://info.phankimngan.com/

Thời gian

Online: 24/7 – Mạng xã hội
Offline: Giờ hành chính – Website & Khu vực

Nếu có nhu cầu về hỗ trợ code website, mua bán code, vui lòng truy cập một trong các liên kết sau:
Zalo Kim NgânFacebook Kim NgânEmail Dev SupportMy Tools – AppMy InfoGithub.com

/*****/ BEGIN_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/
Tên miền này chưa đăng ký tính năng API trang trí giao diện vào dịp LỄ - TẾT - SỰ KIỆN QUAN TRỌNG trong năm (Phiên bản: 2.0.1)!
Vui lòng liên hệ nhà phát triển web để được đăng ký miễn phí.

Source: https://api.phankimngan.com/holiday-effect/
Web Developer: Phan Kim Ngân - info.phankimngan.com
Web Design: Web60S VN - web60s.vn
/*****/ END_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/