Kinh nghiệm để chuyển giới một cách khoa học và hành trình tìm lại giới tính (Nâng cao)

Kinh nghiệm để chuyển giới một cách khoa học và hành trình tìm lại giới tính (Nâng cao)

Kinh nghiệm Chuyển giới

Như ở Phần 1, bài viết trước nói về Kinh Nghiệm Để Chuyển Giới Một Cách Khoa Học Và Hành Trình Tìm Lại Giới Tính (Cơ Bản), thì ở bài này Ngân sẽ nói về Phần 2 – Nâng cao nha. Ai chưa xem Phần 1 thì có thể bấm vào đây để xem lại. […]

Đọc bài này
Kinh nghiệm để chuyển giới một cách khoa học và hành trình tìm lại giới tính (Cơ bản)

Kinh nghiệm để chuyển giới một cách khoa học và hành trình tìm lại giới tính (Cơ bản)

Kinh nghiệm Chuyển giới

Việc chuyển đổi giới tính về mặt thể chất là một quá trình phức tạp và không phải ai cũng tiến hành theo các bước giống nhau. Một số người chọn liệu pháp hormone đơn độc hoặc phẫu thuật chuyển giới lớn để chuyển giới. Tuy nhiên, người có ý định chuyển giới cần quan […]

Đọc bài này