Cát Tuyền – Ca sĩ Nghệ sĩ Chuyển giới nữ – Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam

Cát Tuyền – Ca sĩ Nghệ sĩ Chuyển giới nữ – Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Sự khác nhau của Gay (Đồng tính Nam), Pê đê (Từ lóng miệc thị) và Trans girl (Chuyển giới nữ)