Hương Giang – Hoa hậu Chuyển giới nữ 2018

Hương Giang – Hoa hậu Chuyển giới nữ 2018

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Hy Sa B (Hoài Sa) - Hoa hậu Chuyển giới nữ đầu tiên của Việt Nam trước Hương Giang