Hy Sa B (Hoài Sa) – Hoa hậu Chuyển giới nữ đầu tiên của Việt Nam trước Hương Giang

Hy Sa B (Hoài Sa) – Hoa hậu Chuyển giới nữ đầu tiên của Việt Nam trước Hương Giang

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Tô Ngọc Bảo Linh - Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lynk Lee)