Hy Sa B (Hoài Sa) – Hoa hậu Chuyển giới nữ đầu tiên của Việt Nam trước Hương Giang

Hy Sa B (Hoài Sa) – Hoa hậu Chuyển giới nữ đầu tiên của Việt Nam trước Hương Giang

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Vì sao người Việt nên ngưng dùng từ pê đê? Bạn đã hiểu về từ pê đê chưa?