Nguyễn Trang My – Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lê Duy)

Nguyễn Trang My – Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lê Duy)

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Cindy Thái Tài - Diễn viên, Ca sĩ chuyển giới nữ đầu tiên tại Việt Nam công khai là người chuyển giới