Phạm Lê Quỳnh Trâm – Cô giáo chuyển giới nữ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận xác định lại giới tính 2009-2013

Phạm Lê Quỳnh Trâm – Cô giáo chuyển giới nữ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận xác định lại giới tính 2009-2013

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?

Cô giáo Phạm Lê Quỳnh Trâm, người được công nhận xác định lại giới tính (Cải chính lại hộ tịch) đầu tiên tại Việt Nam. Khi đó, cô đã giành cả thanh xuân của mình chỉ để đấu tranh dưới sự bất bình của dư luận trong xã hội về những bất công đối với những người LGBT và nhất là sau chuyện của cô giáo Quỳnh Trâm.

 

Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Hy Sa B (Hoài Sa) - Hoa hậu Chuyển giới nữ đầu tiên của Việt Nam trước Hương Giang