Album ảnh về Nhân vật Transgender Girl (Chuyển giới nữ) có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam

Album ảnh
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Trang Kim Sa - 'Cô đào' Chuyển giới nữ lớn tuổi nhất Việt Nam