Báo cáo nghiên cứu Bức Bối Giới – Tổ chức IT’S T TIME và nhóm nghiên cứu của Viện iSEE | PDF

Sự thấu hiểu Nghiên cứu
Chia sẻ bài này?

Bức bối giới – xuất hiện, tồn tại và lưu dấu trong đời sống người Chuyển Giới.

Báo cáo nghiên cứu Bức Bối Giới – Tổ chức IT’S T TIME và nhóm nghiên cứu của Viện iSEE | PDF | Năm 2019

Link gốc:

Link google drive:

Nghiên cứu được triển khai bởi các thành viên của tổ chức IT’S T TIME và nhóm nghiên cứu của Viện iSEE. Nhóm nghiên cứu bao gồm:

  • Chu Thanh Hà – IT’S T TIME
  • Thái Ngọc Phụng – IT’S T TIME
  • Nguyễn Quang Minh – IT’S T TIME

Thiết kế và dàn trang:

  • Nguyễn Tuấn Linh – IT’S T TIME

Với sự góp ý chuyên môn và phương pháp của:

  • Nguyễn Thị Hiếu – Viện iSEE
  • Chu Lan Anh – Viện iSEE
* Gợi ý:  [Tâm lý] Bức Bối Giới Là Gì? - Nghiên cứu chuyên sâu
* Gợi ý:  Thế nào là Bức bối giới? Bức bối giới là gì? - Cách hiểu đơn giản
Chia sẻ bài này?