Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký nghị quyết có nội dung bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ 3/3/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký nghị quyết có nội dung bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ 3/3/2021

Tin tức
Chia sẻ bài này?

Việt Nam đã có bước tiến trong chính sách với cộng đồng LGBTQ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký nghị quyết có nội dung bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ 3/3/2021

Trong khi một số quốc gia trên thế giới đã công nhận hôn nhân đồng giới thì ở Việt Nam chúng ta vẫn nỗ lực từng ngày nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm kỳ thị với những người song tính, chuyển giới…

Một tin vui mới đây ngày 3/3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký và ban hành nghị quyết số 28/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, trong đó tại Mục tiêu 4, chỉ tiêu 4 đã ghi: Tỷ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới đạt 40% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký nghị quyết có nội dung bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ 3/3/2021

Những vấn đề xung quanh đồng tính, song tính và người chuyển giới (Nguồn ảnh: https://medlatec.vn/)

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thì truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới cũng được quan tâm. Đây là một tin vui với cộng đồng LGBTQ sau những nỗ lực đấu tranh cho bình đẳng giới. Hi vọng rằng trên con đường này chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ và nâng cao vị thế cộng đồng LGBTQ nói riêng và quyền con người tại Việt Nam.

Nguồn ảnh bìa: https://rgb.vn/ – Theo http://songhanhphuc.info

Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Báo cáo nghiên cứu Bức Bối Giới - Tổ chức IT'S T TIME và nhóm nghiên cứu của Viện iSEE | PDF